HDTVI Video Nadzor

HD Video Nadzor je nova tehnologija u video nadzoru na našem trzistu, koja omogućava prenos video signala u megapikeslnoj rezoluciji (720p/1080p) preko koaksijalnog kabla na rastojanju maksimalne dužine do 500 metara. HD-TVI sistem video nadzora ne zahteva izgradnju i konfiguraciju u mrežnom okruženju, a zahteva standardnu šemu povezivanja sistema, koaksijalni kabl i BNC konektor između kamere i DVR uređaja, što Vam omogućava da iskoristite postojeće koaksijalne kablvoske. Pored toga što u ovim sistemima nema kompresije slike sa kamere, HD-TVI sistem Vam pruža megapiskelni sistem video nadzora bez bilo kakvog kašnjenja, “seckanja” ili zamrzavanja slike i bez potrebe za bilo kakvom složenom konfiguracijom sistema. Činjenica da ne postoji potreba za bilo kakvom dodanom aktivnom mrežnom opremom, PC serverima i software-om, čini HD-TVI sistem optimalnom varijantom, koji je jednostavan za instalaciju, naredan, uprpšćen za rad i konfiguraciju, i predstavlja najekonomičniji prelaz na megapikselni sistem video nadzora.