Motori za klizne i krilne kapije

U ponudi imamo more za klizne i krline kapije proizvođača Roger i Life Home Integration sa 2 godine garancije.

Zašto treba imati motor za kapiju?

Daljinskom komandom se vrši zatvaranje i otvaranje pokretne kapije, što obezbeđuje komfor korisnicima pri koriščenju pokretne kapije.

Ponuda

Ono što Vam možemo ponuduti jesu 2 renomirana proizvođača krilnih i kliznih kapija, a to su Roger i Life Home Integration.Kako izabrati odgovarajući motor? Odgovor je vrlo jednostavan, potrebno je znati dužinu i težinu same kapije.Za ugradnju Vam stoji naša firma na raspolaganju.A

Roger H30

Motor Roger H30 je za kliznu kapiju do 600 kg maksimalno. Motor je sa radnim naponom 230V, učestalost korišćenja 50%. Motor Roger H30 je sa enkoderom za detekciju prepreke i sa usporavanjem u krajnjim pozicijama putanje. Motor je sa elektromehaničkim prekidačima krajnjih pozicija. Uz motor isporučujemo postolje, 2 daljinska upravljača i 4m zupčaste letve.

Roger R30

Motor za kliznu kapiju Roger R30 za kliznu kapiju do 800 kg maksimalno. Motor je sa radnim naponom 230V, učestalost korišćenja 50%. Motor za kliznu kapiju Roger R30 je sa enkoderom za detekciju prepreke i sa usporavanjem u krajnjim pozicijama putanje. Motor je sa elektromehaničkim prekidačima krajnjih pozicija. Uz motor isporučujemo postolje, 2 daljinska upravljača i 4m metalne zupčaste letve.

Life Acer 4R

Motor za kliznu kapiju do 400 kg.Motor je sa radnim naponom 230V, učestalost korišćenja je 50%, motor poseduje enkoder sa detekcijom prepreke, u kompletu se isporučuje dve daljinske komande, par foto ćelija kao i 4 zupčaste letve.